Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Zamówienia publiczne

 

1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Dotyczy: "Dostawa oleju opałowego lekkiego na potrzeby PŚDS w Lipsku w roku 2023"

Pliki do pobrania:

1. Wyniki wyboru oferty

 

 

2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:  Dowóz uczestników na zajęcia w PŚDS w Lipsku w okresie od 02.01.2023 do 31.12.2023 r. ”

Pliki do pobrania:

1. wyniki wyboru oferty