Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy

Klauzula RODO

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.E.L.2016.119.1, ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Pana/Panią informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy "Słoneczny Dom",

27-300 Lipsko, ul. Kilińskiego 13,
tel.  fax: (48) 37-81-148. 
e-mail: 
psdslipsko@powiatlipsko.pl

 

 

Kontakt z Administratorem (j.w)

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: psdslipsko@powiatlipsko.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu statutowym (zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, wykorzystywanie, udostępnianie, łączenie, usuwanie, niszczenie) na podstawie art. 6 ust. 1 lit A. (art. 6 ust. 1 lit. A/b/c/d/e/)

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 5 lat od ich otrzymania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r., poz. 395 t.j.).

Ma Pani/Pan prawo do:

-żądania dostępu do swoich danych osobowych;

-żądania usunięcia swoich danych osobowych;

-żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych

-wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych;

-sprostowania swoich danych osobowych;

-przenoszenia swoich danych;

-prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

-wniesienia sprzeciwu do organu nadzorczego, gdy Pani/Pan uzna, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem prawnym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją ich niepodania będzie sprzeczne z założeniami umowy ;

Pani/Pana dane osobowe nie będą służyć zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.